Stawki 2021

Kremacja na osobę *
€ 825,-
Kremacja Plus, dla najbliższych krewnych chwila ostatniego honoru w naszym pokoju pożegnalnym. Liczba osób zawsze przechodzi do konsultacji. **€185 EUR, -
Obecni w kremacji importowej€ 150,-
Kremacja po wykopaniu€ 525,-
Kremacja do 2 lat
€ 300,-
Kremacja 3 do 14 lat€ 575,-
Dopłata za kremację powyżej 150 kg (dostawa wyłącznie w zamkniętej trumnie)
€ 625,-
Rozpraszanie na morzu statkiem€ 115,-
Koszt obsługi€ 32,50
Dopłata weekendowa €125,00

* Popioły zmarłego wypuszczane są po upływie ustawowego okresu przechowywania jednego miesiąca.

** Kremacja plus odbędzie się przez cały czas pod nadzorem Twojego dostawcy usług pogrzebowych.

Wszystkie ceny są zwolnione z podatku VAT.