Stawki 2020

Kremacja na osobę *
€ 800,-
Cremation Plus, dla najbliższych krewnych chwila ostatniego honoru w naszym pokoju pożegnalnym. Liczba osób zawsze przechodzi do konsultacji. **€175 EUR, -
(Dodatek za sobotę i niedzielę €100,-)
Obecni w kremacji importowej€ 100,-
Kremacja po wykopaniu€ 525,-
Kremacja do 2 lat
€ 300,-
Kremacja do 14 lat€ 550,-
Dopłata za kremację powyżej 150 kg
€ 525,-
Rozpraszanie na morzu
statkiem
w obecności ocalałych krewnych
samolotem
w obecności ocalałych krewnych
€ 95,-
na życzenie
€ 145,-
na życzenie

* Popioły zmarłego wypuszczane są po upływie ustawowego okresu przechowywania jednego miesiąca.

** Kremacja plus odbędzie się przez cały czas pod nadzorem Twojego dostawcy usług pogrzebowych.

Wszystkie ceny są zwolnione z podatku VAT.