Tarieven 2021

Crematie per persoon *
€ 825,-
Crematie Plus, voor nabestaanden een moment van laatste eer in onze familiekamer.
Het aantal personen gaat altijd in overleg. **
€ 185,- (zaterdagtoeslag € 125,-)
Aanwezig bij invoer crematie€ 150,-
Crematie na opgraving€ 525,-
Crematie tot leeftijd van 2 jaar
€ 300,-
Crematie leeftijd van 3 tot 14 jaar€ 575,-
Toeslag crematie persoon boven 150 kg (uitsluitend aanleveren in gesloten kist)
€ 625,-
Verstrooiing op zee per schip
€ 115,-
Servicekosten€ 32,50

* De as van de overledene wordt vrijgegeven na de wettelijke bewaartermijn van één maand. 

** Een crematie plus geschiedt te allen tijde onder begeleiding van uw uitvaartverzorger.

Alle genoemde prijzen zijn vrijgesteld van BTW.